Program Food Sampling

Pengenalan Program

Program Food Sampling (Uji Rasa) merupakan satu inisiatif Kementerian dalam membantu usahawan/syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dalam mempromosikan produk PKS yang sedia ada di dalam pasaran terutamanya dalam rangkaian peruncitan (hypermarket) di Malaysia.


Objektif

Objektif pelaksanaan program ini adalah seperti berikut:
  1. meningkatkan daya saing produk PKS agar terus mendapat sambutan daripada pengguna dan mampu bersaing dengan produk asing;
  2. meningkatkan kemahiran usahawan PKS dari segi pengurusan dan pembangunan produk untuk pasaran yang mempunyai kapasiti yang lebih besar;
  3. mewujudkan kerjasama di antara pihak pasar raya dan usahawan PKS bagi memperluaskan peluang pemasaran dan perniagaan; dan
  4. memperkenal dan mempromosi produk PKS serta menggalakkan pembelian dan penggunaan produk berkenaan.


Syarat-syarat Penyertaan

Terbuka kepada semua usahawan/syarikat PKS di Malaysia yang berdaftar dengan KPDNKK dan produk telah berada di dalam pasaran peruncitan di Malaysia.