Direktori Bahagian Pembangunan Perniagaan

Encik Ismainur Hadi Amat Bakeron
Pengarah : P(PP)
Tel : 03-8882 5765
Emel : ismainur@kpdnkk.gov.my
Puan Lizawati Naser
Setiausaha Pejabat : PA
Tel : 03-8882 5766
Emel : lizawatinaser@kpdnkk.gov.my
KOSONG
Ketua Penolong Pengarah Kanan : KPPK
Tel : 
Emel : 


Cawangan Pembangunan Usahawan

Seksyen Pembangunan Modal Insan Keusahawanan

 

Puan Siti Norayu Hj Waluyob
Ketua Penolong Pengarah : KPP (PP) 1
Tel : 03-8882 5768
Emel : norayu@kpdnkk.gov.my
KOSONG
PPK (PP)
Tel : 03-8882 6931
Emel : 
KOSONG
PP (PP)
Tel : 
Emel : 
     

Cik Faridah Abas
Penolong Pengarah (PRE)
Tel : 03-8882 6971
Emel : faridahabas@kpdnkk.gov.my

Puan Siti Halimah Husaini
Penolong Pengarah (PRE)
Tel : 03-8882 6972
Emel : sitihalimah@kpdnkk.gov.my

Puan Azuraini Awang Kechil
Pembantu Tadbir : PT (PP) 5
Tel : 03-8882 5775
Emel : azuraini@kpdnkk.gov.my
     

Encik Muhammad Alip Mohd Sidik
PSH (N17)
Tel : 03-8882 6185
Emel : alip@kpdnkk.gov.my
 
 
     
     
     


Cawangan Pembangunan Produk

Seksyen Pengiktirafan Perniagaan

 

Encik Roslin Hisham Abd Hamid
Ketua Penolong Pengarah : KPP (PP) 2
Tel : 03-8882 5778
Emel : roslin@kpdnkk.gov.my

Encik Ahmad Zabidi Abdul Wahid
Penolong Pengarah Kanan : PPK (PP) 1
Tel : 03-8882 5772
Emel : ahmadzabidi@kpdnkk.gov.my
KOSONG
PP (PP)
Tel : 
Emel : 
     

Puan Nor Umairah Zakaria
Pembantu Tadbir : PT (PP) 3
Tel : 03-8882 6906
Emel : umairah@kpdnkk.gov.my

Cik Nadiatul Zahrah Mohd Hassan
PSH (N41) : PP (PP) 5
Tel : 03-8882 6158
Emel : nadiatul@kpdnkk.gov.my
 


Seksyen Pemasaran Produk PKS

 

Encik Yasser Arafat Zainal Rashid
Ketua Penolong Pengarah : KPP (PP) 3
Tel : 03-8882 6324
Emel : yasserarafat@kpdnkk.gov.my
KOSONG
PPK (PP)
Tel : 
Emel : 

Puan Nurshakireen Azfar Zulkefli
Penolong Pengarah : PP (PP) 2
Tel : 03-8882 7013
Emel : nurshakireen@kpdnkk.gov.my
     

Cik Noor Mussawirrina Abdul Malek
Pegawai Pemantau Harga (PPH)
Tel : 03-8882 6487
Emel : mussawirrina@kpdnkk.gov.my

Puan Rohidah Ahmad
Pembantu Tadbir : PT (PP) 1
Tel : 03-8882 5769
Emel : rohidah@kpdnkk.gov.my

Puan Norizan Nordin
Pembantu Tadbir : PT (PP) 2
Tel : 03-8882 5776
Emel : norizannordin@kpdnkk.gov.my
     

Cik Suhayl Mohammad Zin
Penolong Pengarah (Praktikal)
Tel : 03-8882 6931
Emel :
 

Cik Nur Atikah Zabir
Penolong Pengarah (Praktikal)
Tel : 
Emel : 
 
 
     

Cawangan Pentadbiran

 

Puan Naaimah Ab Rahman
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Tel : 03-8882 6992
Emel : naaimah@kpdnkk.gov.my

Puan Norita Mohd Taha@Talhah
Ketua Pembantu Tadbir : KPT (PP)
Tel : 03-8882 6203
Emel : noritaha@kpdnkk.gov.my

Puan Noraim Mohamad Rani
Pembantu Tadbir : PT (PP) 4
Tel : 03-8882 6457
Emel : noraim@kpdnkk.gov.my
     

Encik Nor Azmi Ariffin
Pembantu Operasi : PO (PP) 1
Tel : 03-8882 6160
Emel : azmi@kpdnkk.gov.my